Ami Sasano / 佐々野愛美

Name : Ami Sasano
Japanese : 佐々野愛美
Style : IV (Idol Video)

Birthday : 28 พฤษภาคม 1998
Tall : 154 cm.
3 Size : B88 / W59 / H92 cm.
Blood Type : O
Hobby : Manga , Games
Hometown : Tokyo
Twitter : https://twitter.com/ami_sasano

Score : 9/10

Ami Sasano เริ่มมีผลงาน gravure ตั้งแต่ปี 2014 ในชื่อ Ruri Morino (森野琉李)  แค่ 3 ผลงาน แล้วหายไป ก่อนจะกลับมาอย่างจริงจังตอนปี 2016 ซึ่งหลังจากนั้นผลงานเธอออกมาเยอะมาก เรียกว่าแทบทุกเดือนปัจจุบันรวมแล้ว เกิน 20 เรื่อง จากรูปร่างหน้าตาของเธอ ทำให้ ad มีผลงานเธอครบทุกเรื่อง ถือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เธอก็ได้ ออกเมื่อไหร่ซื้อเมื่อนั้น ยิ่งปัจจุบันเธอออกผลงานภายใต้ผลงาน spice visual ทำให้หาซื้อผลงานเธอได้ง่ายเข้าไปใหญ่ (https://spice-tv.jp/ppv/?K=%E4%BD%90%E3%80%85%E9%87%8E%E6%84%9B%E7%BE%8E)

ปัจจุบันนอกจากเธอจะเป็น gravure idol ด้วยแล้ว เธอยังเป็นนักร้องภายใต้กลุ่มชื่อว่า Densetsu_idol (

ผลงานที่แนะนำ (แค่ที่แนะนำก็เยอะแล้ว ไว้จะมาเพิ่มให้ครบภายหลังนะ

 

Capture Screen ของผลงานที่ผ่านมา

2 thoughts on “Ami Sasano / 佐々野愛美

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s