Rio Naruse ถ่ายผลงานชิ้นที่ 14 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

Posted by

Name : Rio Naruse
Japanese : 成瀬りお
Style : IV (Idol Video)

Birthday : 19 พฤษภาคม 1997
Tall : 154 cm.
3 Size : B85 W59 H86 cm.
Blood Type :
Hobby : ดูอนิเมะ , ทำอาหารได้
Hometown :
Twitter : https://twitter.com/0519_rio


หลังจากห่างหายจากการถ่าย DVD ไปพักนึง จนวันนี้ Rio Naruse ก็ได้กลับมาถ่ายผลงานชิ้นที่ 14 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Rio Naruse พักจากการถ่ายงาน DVD ไปตั้งแต่กลับจากถ่ายงานที่ประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานล่าสุดของเธอก็คือผลงานที่วางจำหน่ายในเดือนมิถุนายนที่คู่กับ Mizuho Ishimori นั่นเอง

สำหรับผลงานชิ้นที่ 14 นี้ คอนเซปของงานก็คือ เสียงสดๆ! และไม่ใช่แค่เฉพาะบางฉาก แต่ทุกๆฉาก ทุก chapter ของผลงานนี้จะเป็นเสียงสดๆทั้งหมด

ผลงาน AIMS-016 / AIMS-016B UNKNOWN ORCHESTRA 成瀬りお จะวางจำหน่ายในวันที่ 18 ตุลาคม 2019 ทั้งในรูปแบบ DVD และ Blu-ray

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s